Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Hình ảnh
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO VIỆC - ỦY QUYỀN – ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Phân công và ủy thác công việc là kỹ năng quan trọng của bất cứ một nhà quản lý nào . Việc “đặt đúng người” vào “đúng vị trí” là yếu tố cực kỳ quan trọng, nó quyết định 50% thành công trong công việc, 50% thành công còn lại sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực của “người được đặt”; Ngược lại, nếu ta “không đặt đúng người” và “không giao đúng việc” thì 99% là công việc đó sẽ thất bại, tiềm năng nhân sự đó sẽ hao tổn, ý chí & niềm tin sẽ bị sụt giảm. Khóa đào tạo giúp các nhà quản lý tại doanh nghiệp có thể “đặt đúng người” vào “đúng vị trí” và “đúng cách” để từ đó nhân viên luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình cho mục tiêu công việc được giao. Ngoài ra, khóa đào tạo giúp các nhà quản lý có thể giám sát và đánh giá chất lượng công việc của nhân viên. Những lợi ích cụ thể từ chính khóa học : Nhà quản lý sẽ tránh được tình trạng lúc nào cũng quá tải công việc, t